La Escuelita


La Escuelita de Nueva Esperanza és una escola de El Salvador amb la qual està agermanada l'escola Pilar Mestres-Jaume Torrens. Nueva Esperanza neix cap a l'any 1980 arran del  reagrupament d'un grup de salvadorenys refugiats a Nicaragua, els quals en poder repatriar-se i sota aquest nom van instal·lar-se l'any 1991 a la zona del Bajo Lempa (sud de El Salvador). Aquests refugiats juntament amb altres camperols que ja vivien a la zona van constituir aquesta comunitat.

L'escola Pilar Mestres-Jaume Torrens es va agermanar amb La Escuelita ja fa més de 12 anys amb la intenció de col·laborar-hi, tant a nivell econòmic com a nivell educatiu.


La Caminada que organitza l'escola Pilar Mestres-Jaume Torrens serveix per recollir uns fons que se'ls hi envien perquè els nens de l'escola puguin fer un petit esmorzar a l'escola durant tot l'any. L'Ajuntament també col·laborà en el projecte de construcció d'una sala polivalent.Els nens i nenes de 3r i 4t curs i dins la matèria de llengua castellana es cartegen amb nens i nenes de La Escuelita, comparteixen vivències i alhora practiquen el castellà.

L'educació ha estat sempre una prioritat per a la comunitat de Nueva Esperanza.

El “Padre Ángel Arnaiz”, dominic instal·lat a la comunitat des dels seus inicis, ha estat un dels impulsors de tot aquest projecte educatiu.

L'ajuda internacional va permetre fer possible la construcció de l'escola de primària (La Escuelita).

L'any 1999 es van iniciar també les classes de secundària.
La culminació d'aquest projecte educatiu és un programa de beques universitàries que permeten que els joves de la comunitat puguin continuar els seus estudis i llicenciar-se.  Molts d'aquests joves han decidit tornar a la seva comunitat i actualment són professors de La Escuelita.